Login     
Mijn bedrijf 2.0

Sinds 01 december 2009 is het 3-jarige project Mijn bedrijf 2.0 van start. Een overheidstraject dat 300 ondernemers in de regio Utrecht gaat helpen om slimmer te werken. Het doel van dit project? Hogere omzetcijfers, kortere doorlooptijden en gemotiveerder personeel, maar vooral het innovatieve vermogen van het MKB in de provincie Utrecht te verhogen.

 
Slimmer werken kan op verschillende manieren. Mijn Bedrijf 2.0 laat zien welke veranderingen het meeste effect hebben in de onderneming. Vaak kun je met kleine investeringen al een hoog rendement behalen. Want je hoeft niet opnieuw het wiel uit te vinden. Slimmer werken betekent vaak ook juist slimmer sámenwerken en beter gebruik maken van de talenten van uw medewerkers.
 
Wat biedt het project exact voor de ondernemer?
 
  • Een spiegel van de eigen onderneming in de vorm van een bedrijfsscan; 
  • Een inspirerend platform waar in een aantal groepsbijeenkomsten/workshops/seminars nieuwe kennis kan worden opgedaan hoe het eigen innovatief vermogen te vergroten;
  • Nieuwe netwerkcontacten met honderden andere MKB bedrijven in de provincie Utrecht;
  • Professionele begeleiding bij het toewerken naar een aantoonbaar succesvol innovatief bedrijf, door adviseurs die het MKB goed kennen;
  • Vouchers van €4000, te besteden aan vervolgtrajecten op maat;
  • Een inspirerende leer- werk omgeving.
De Geluksfabriek is één van de vier uitvoerende adviesbureaus in dit project. Na invulling van de door TNO ontwikkelde online scan vindt een rapportagegesprek met één van onze adviseur plaats. Deze schrijft een adviesrapport op maat en bespreekt dit met de ondernemer. Er wordt maximaal € 4000 aan vouchers aan het bedrijf verstrekt voor financiering van een vervolg.
Doe ook mee

Officiële website

Partners
Betrokken samenwerkingspartners in dit project zijn het Ministerie van Economische Zaken, HU (Hogeschool Utrecht), TNO, Taskforce Innovatie Regio Utrecht (TFI Utrecht), Syntens en KvK Midden Nederland.