Login     
De Gelukswinkel boeit en bindt klanten en medewerkers

De Gelukswinkel is een boek over de link tussen marketing en HRM. Over de overeenkomsten en verschillen tussen de relatie met je medewerkers en je klanten. De keuze: sturen op relaties of sturen op transacties is de sleutel tot succes in de marketing. Het oude onderscheid tussen product- en marktgerichtheid dekt de lading niet, het gaat om het verschil tussen klantgerichtheid en marktgerichtheid. Sturen op relaties betekent het kennen van en sturen op informatie over individuele klanten, klantaandeel verwerven. Sturen op transacties betekent het optimaliseren van je processen op basis van informatie over de markt en de doelgroep. Het gaat om het verwerven van marktaandeel. De verschillen tussen deze twee benaderingen zijn fundamenteel, en hebben veel gevolgen voor personeel en organisatie. De keuze voor een bepaalde positionering biedt kansen voor medewerkers maar legt ook beperkingen op. De Gelukswinkel biedt een oplossing voor het vraagstuk hoe de medewerkers verbonden en geboeid kunnen blijven zonder dat dat ten koste gaat van de marktpositie.
 
De Gelukswinkel is het resultaat van een samenwerking tussen een van de belangrijkste marketingdenkers van Nederland: Paul Postma, en een van de belangrijkste HR-experts van Nederland: Maurits Bruel. Niet eerder werd zo'n directe link tussen marketing en personeelsbeleid gelegd. Het boek is in eerste instantie gericht op marketeers die willen leren hoe ze beter kunnen samenwerken met HR, maar ook HR-professionals kunnen het gebruiken om echt invulling te geven aan het begrip HR als business partner.
 
De Gelukswinkel is uitverkocht en het de datum van herdruk is onbekend. Daarom kunt u hiernaast (mits u zich heeft geregisteerd op deze website) het hoofdstuk over HR gratis downloaden. Let op: binden en boeien zijn in dit hoofdstuk anders benoemd: gemeenschapsdenken versus marktdenken.

Over Paul Postma vindt u meer op zijn site: www.ppmc.nl
 
Recensie IntermediairPW: www.pwnet.nl
Recensie Managementboek.nl: www.managementboek.nl
Artikel Zibb.nl