Login     
Doelstelling
De Geluksfabriek is in 1999 opgericht om op op basis van het gedachtengoed uit het boek diensten te ontwikkelen en te leveren. Inmiddels is de Geluksfabriek uitgegroeid tot een gefocust adviesbureau en expertisecentrum, dat georganiseerd is rondom zijn eigen principes: binden en boeien: van klanten, strategische partners en collega's. Dat wil zeggen dat wij graag samenwerken met andere dienstverleners die zich met ons gedachtengoed verbonden voelen, en altijd bereid zijn om afspraken te maken die voor alle partijen boeiend zijn, of dat nu gaat over samenwerking met derden, resultaatafhankelijke prijsafspraken met klanten, fixed-fee afspraken of gewone urengebaseerde consultancy.
 
Wij zijn actief op drie gebieden:
 
1. Het ontwikkelen en leveren van advies, diensten en instrumenten om organisaties op alle niveaus beter te laten binden en boeien
2. Het verder ontwikkelen van de concepten en in verbinding brengen met andere HR en bedrijfskundige ideeën
3. Het  verzorgen van lezingen, workshops, artikelen, vervolgpublicaties

Over onze integrale aanpak om zowel binden als boeien te verbeteren en zo onder andere motivatie, verloop, productiviteit en verantwoordelijkheid te verbetern  leest u hier meer.
 
Doelgroepen
De Geluksfabriek richt zich met name op het midden- en grootbedrijf en heeft ervaring opgedaan in velerlei branches:
 
- ICT
- Bouwnijverheid
- Financiële dienstverlening
- Agro-industrie
- (Semi-) Overheidsinstellingen
- Zorgsector
- Zakelijke dienstverlening
 
Op verzoek leveren wij omschrijvingen van referentieprojecten in deze sectoren. Wij hebben ervaren hoezeer de invulling van binden en boeien kan verschillen tussen sectoren, maar ook tussen bedrijven onderling. De efficiëntie en resultaatgerichtheid van onze aanpak komt dan ook niet voort uit een keurslijf waarin wij klanten proberen te vangen, maar uit een consistente en integrale aanpak van vraagstukken, vanuit een herkenbaar en inspirerend concept.
 
 
De Geluksfabriek is nooit af

De Geluksfabriek is van een bestsellend boek (meer dan 60.000 verkocht!) een metafoor geworden, een metafoor voor het streven naar organisatievormen die aansluiten bij wat mensen willen en kunnen. Kenmerkend is het uitgangspunt dat er niet voor mensen bedacht wordt wat hen gelukkig maakt, maar dat ze daar zelf invloed op kunnen uitoefenen. Niet door ze te laten verdrinken in een overdaad aan keuzes, maar door ze te helpen het beste uit zichzelf te halen en na te denken over wat ze echt willen. Het boek "De Geluksfabriek" en de daarin geïntroduceerde concepten "Boeien en Binden" zijn in 20 jaar tijd een begrip geworden. De concepten gaan over het anders kijken naar mensen, het respecteren van individualiteit zonder egoïsme. Werken heeft voor iedereen een verschillende betekenis, daarmee om kunnen gaan kenmerkt de Geluksfabriek. De Geluksfabriek is nooit af, want mensen veranderen en ontwikkelen zich, en wat voor iemand vandaag terzake is, kan morgen terzijde zijn. Hetzelfde geldt voor organisaties, die zich ontwikkelen en daarom veranderende eisen stellen aan medewerkers.

Het belang van boeien en binden

Boeien en binden bieden een manier van organiseren die onafhankelijk van de economische situatie ervoor zorgt dat mensen een stap extra willen doen. Motivatie, prestatie, verantwoordelijkheidsgevoel ontstaan niet door slim bedachte systemen of mooie praatjes, ze ontstaan door aansluiting bij het individuele psychologische contract. Alleen zo kunnen strategieën goed landen en kunnen mensen zich optimaal ontwikkelen. Het adviesbureau de Geluksfabriek helpt zijn klanten dit te realiseren: vinden, binden en boeien. Op deze site vindt u meer over ons en hoe we deze concepten in de praktijk brengen.