Login     
Onze bijdrage aan MVO

MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam ondernemen) betekent het bewust zoeken naar balans in organisatorische doelstellingen: people (mensen), planet  (de aarde) en profit (winst en continuïteit). Wij proberen daar een invulling aan te geven die past bij onze filosofie van binden en boeien:

  • Verantwoord ondernemen vereist het zorgvuldig omgaan met alles dat de aarde te bieden heeft, inclusief de mensen en hun talenten. Talent zorgvuldig gebruiken betekent vooral het de kans geven en blijvend ontwikkelen, dat streven we na zowel intern als bij klanten. Talenten die niet gebruikt worden roesten weg, talenten die overbelast worden branden op. Wij stellen talentontwikkeling voorop, ook als dat betekent dat dat wij zelf niet meer de plek zijn waar dat talent het best tot zijn recht komt en we hen los moeten laten. Het is belangrijker dat de maatschappij maximaal profiteert van de talenten van "onze" mensen dan dat wij ze zelf zo lang mogelijk "uitbuiten". 
  • Wij geven invulling aan diversiteitsbeleid niet door doelgroepen te benoemen, maar door ieder mens als individu te benaderen en repect te tonen voor datgene waar die mens zich meer verbonden voelt, of dat nu een  religie, culturele achtergrond, een ideaal of iets anders is. Wij leggen niet alle verantwoordelijkheid voor het boeien bij het individu, maar proberen zelf initiatief te tonen om tot een win-win samenwerking te komen
  • Maatschappijke verantwoordelijkheid geven onze mensen op hun eigen manier vorm, we steunen elkaar daarbij. We proberen ons geweten niet te sussen door één keer per jaar een verantwoord uitje maar door altijd verantwoord bezig te zijn. Wij geloven dat het werk dat we doen op zich bijdraagt aan een betere wereld, en we hebben bestaansrecht (license to operate) zolang dat zo is.
  • Daar waar we merken dat klanten of relaties zich onverantwoord gedragen, zullen we daarover met ze in geprek proberen te komen om te zoeken naar oplossingen die haalbaar en verantwoord zijn.
  • Wij communiceren met alle relevante stakeholders voordat we zaken doen die hen beïnvloeden
  • Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is onderdeel van onze jaarlijkse beleidsevaluatie

Wij hopen dat ook u nadenkt over de manier waarop u verantwoord ondernemerschap invult. Het is geen sjabloon van opgelegde regels maar maatwerk op basis van uw eigen visie en waarden. Kijk op de site van MVO Nederland voor informatie en inpiratie over dit onderwerp.

 Geluksfabriek partner MVO Nederland