Login     
Gezamenlijk succes en individueel geluk

Mensen zijn steeds belangrijker voor organisaties.
De Geluksfabriek® zorgt ervoor dat organisaties ook weer belangrijk worden voor mensen

Succes en geluk verbinden door binden en boeien

De Geluksfabriek is nooit af

De Geluksfabriek is van een bestsellend boek (meer dan 60.000 verkocht!) een metafoor geworden, een metafoor voor het streven naar organisatievormen die aansluiten bij wat mensen willen en kunnen. Kenmerkend is het uitgangspunt dat er niet voor mensen bedacht wordt wat hen gelukkig maakt, maar dat ze daar zelf invloed op kunnen uitoefenen. Niet door ze te laten verdrinken in een overdaad aan keuzes, maar door ze te helpen het beste uit zichzelf te halen en na te denken over wat ze echt willen. Het boek "De Geluksfabriek" en de daarin geïntroduceerde concepten "Boeien en Binden" zijn in 20 jaar tijd een begrip geworden. De concepten gaan over het anders kijken naar mensen, het respecteren van individualiteit zonder egoïsme. Werken heeft voor iedereen een verschillende betekenis, daarmee om kunnen gaan kenmerkt de Geluksfabriek. De Geluksfabriek is nooit af, want mensen veranderen en ontwikkelen zich, en wat voor iemand vandaag terzake is, kan morgen terzijde zijn. Hetzelfde geldt voor organisaties, die zich ontwikkelen en daarom veranderende eisen stellen aan medewerkers.

Het belang van boeien en binden

Boeien en binden bieden een manier van organiseren die onafhankelijk van de economische situatie ervoor zorgt dat mensen een stap extra willen doen. Motivatie, prestatie, verantwoordelijkheidsgevoel ontstaan niet door slim bedachte systemen of mooie praatjes, ze ontstaan door aansluiting bij het individuele psychologische contract. Alleen zo kunnen strategieën goed landen en kunnen mensen zich optimaal ontwikkelen. Het adviesbureau de Geluksfabriek helpt zijn klanten dit te realiseren: vinden, binden en boeien. Op deze site vindt u meer over ons en hoe we deze concepten in de praktijk brengen.

Erasmus Universiteit Geluksinstituut

In 2012 is het Ehero insituut bij de Erasmus universiteit gestart. Deze samenwerking tussen de faculteiten economie, filosofie en management van de gezondheidszorg richt zich op de volgende stap in het Geluksonderzoek: mensen, organisaties en overheden op basis van wetenschappelijke inzichten laten zien op welke manier  "het grootste geluk voor de grootste hoeveelheid mensën" kan worden bereikt. Geluksfabriek oprichter Maurits Bruel ontwikkelde het executive programma "Het Rendement van Geluk" en doceert over de verschillende onderwerpen binnen de "Gelukseconomie" of betekenis economie. U kunt hem bereiken via m.bruel@geluksfabriek.nl

World Happy Day

World Happy DayOp 11 februari was het World Happy Day. De bekroonde geluks-documentaire Happy was wereldwijd op 600 plaatsen in de hele wereld te zien, waaronder op initiatief van De Geluksfabriek in De Balie in Amsterdam.

De opbrengsten van deze bijeenkomst zijngedoneerd  aan de World Database of Happiness, een Nederlands initiatief dat sinds de jaren 1980 onder leiding van prof. Ruut Veenhoven alle onderzoeken wereldwijd over geluk samenbrengt in 1 database, die gratis beschikbaar is voor iedereen.

Inmiddels is de DVD te bestellen via www.thehappymovie.com

Mijnbedrijf 2.0

De Geluksfabriek, Deloitte, Syntens en Twijnstra Gudde werken samen in het project Mijnbedrijf 2.0, een programma voor MKB bedrijven die innovatiever willen worden en meer uit hun mensen willen halen. 300 bedrijven kunnen dankzij Europese subsidie een analyse- en verbetertraject doorlopen onder zeer gunstige voorwaarden.

Twitter


Cover De Geluksfabriek
De Geluksfabriek
Nieuw: Marketing en HRM in de Gelukswinkel